Kadrovsko savjetovanje

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it
Knjigovodstveni servis svojim klijentima pruža i savjetovanje u području radnog prava, pridajući veliku pažnju upravljanju kadrovima, kontinuiranom administriranju kolektivnih ugovora, obračunu doprinosa i plaća, pri čemu se bavi i obradom plaća radnika.

Kadrovsko savjetovanje

servis
sastavljanje upravnih žalbi i podnesaka u slučaju sankcija iz područja radnog prava
servis
pomoć u izradi ugovora o radu
servis
Vođenje administracije u vezi sa zaposlenicima i ovisnim samozaposlenim radnicima
servis
pomoć u svim fazama trajanja radnog odnosa, s posebnim naglaskom na rješavanju radnih sporova, otkaza radnog odnosa i stegovnih postupaka
servis
pomoć tijekom inspekcijskih postupaka
servis
uređivanje socijalnog i osigurateljnog položaja poslodavaca, članova društva i samozaposlenih radnika
servis
upravljanje prijavama ozljeda na radu
servis
područje zaštite na radu povjereno je našim vanjskim stručnjacima
servis
pomoć u izradi zahtjeva za potpore za očuvanje radnih mjesta (cassa integrazione) i drugih mjera socijalne zaštite
servis
pomoć u zaštiti privatnosti

Trebate li više informacija?