Usluge za fizičke osobe

telefono
Tel: +39 040 67248
info@servis.it
Servis je sa svojim timom specijaliziran za izradu i podnošenje poreznih prijava - obrazac 730 u suradnji sa centrom za porezno savjetovanje caf di OPEN Dot Com., za upravljanje ugovorima o najmu, obračun jedinstvenog općinskog poreza na nekretnine (IMU) i razne druge postupke.

Usluge za fizičke osobe

servis
ostavinski postupci i ugovori
servis
popunjavanje obrasca 730 za fizičke osobe
servis
izrada prijave poreza na dohodak
servis
sastavljanje, registracija i vođenje rokovnika za ugovore o najmu
servis
porezno savjetovanje za ugovore o najmu
servis
obračun jedinstvenog općinskog poreza na nekretnine (IMU)

Trebate li više informacija?